หน้าหลัก > แนะนำโรงเรียน

แนะนำโรงเรียน

แนะนำโรงเรียน

 ทางสถาบันได้มีการเปิดรับนักศึกษาประเทศเกาหลี(1989~1994年)
และตั้งแต่ปี ค.ศ.2009ทางสถาบันได้เปิดการสอนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้นอย่างเป็นทางการโดยการได้รับความร่วมมือจากเมืองฮิกาชิกาว่า ซึ่งได้มีนักศึกษาจากเอเชียเข้ารับการศึกษามากกว่า 450 คน

ด้วยความความประสงค์ของนักเรียนต่างชาติในการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สูงขึ้น อีกทั้งเมื่อเดือน มิถุนายน 2010 ทางรัฐบาลญี่ปุ่น ได้มีการออกนโยบายในการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ตามแบบฉบับสากล โดยทางคณะรัฐมนตรีได้ออกนโยบายที่จะรองรับนักเรียนต่างชาติที่มีความสามารถเพิ่มถึงจำนวน 300,000 คน ทางสถาบันจึงตัดสินใจเปิดคณะภาษาญี่ปุ่นขึ้นเพิ่มเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศที่จะผลิตนักเรียนต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามความต้องการในการพัฒนาประเทศต่อไป ด้วยการสนับสนุนจากทางเทศบาลเมืองฮิกาชิกาว่า ทางสถาบันจึงเปิดคณะภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

 จุดประสงค์หลักของคณะนี้ คือ การที่นักศึกษาจะได้เพิ่มความรู้ และทักษะทางภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมกับการสัมผัสวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เพื่อสามารถสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นผ่านในระดับสูง และสามารถสนทนาภาษาญี่ปุ่นได้จริง
สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหรือทำงานต่อในประเทศญี่ปุ่น ทางสถาบันได้มีเปิดให้ข้อมูลต่างๆของมหาวิทยาลัย และโรงเรียนสายอาชีพต่างๆทั้งที่สถาบันได้เป็นคู่สัญญาอยู่และที่นักศึกษาสนใจ รวมถึงให้คำปรึกษากับนักเรียนที่มีความประสงค์จะทำงานต่อแก่นักเรียนทุกคน แบบตัวต่อตัว

HOKKO GAKUEN ศูนย์สนับสนุนนักเรียนต่างชาติในญี่ปุ่น