หน้าหลัก > หลังจบการศึกษา

หลังจบการศึกษา

หลังจบการศึกษา

มีการให้ข้อมูลและการปรึกษาเพื่อศึกษาต่อและหางาน

 กรณีที่กลับประเทศ  
 ・เรียนต่อในสถาบันการศึกษาของคุณ 
 ・การศึกษาต่อ  
 ・การหางาน

 กรณีต้องการเรียนต่อหรือทำงานที่ญี่ปุ่น
 ・เรียนต่อมหาวิทยาลัย, ปริญญาโท, หรือ โรงเรียนเฉพาะทาง
 ・หางาน

 เราสนับสนุนอย่างเต็มกำลังตามเป้าหมายแต่ละคน